Minőségpolitika

Minőségpolitika


Küldetésnyilatkozatunk, intézményünk képzési céljai, alapelvek

Az ALFA KISOSZ Érdekvédő és Képző Egyesület alapszabályban meghatározott célja, hogy a tagsági viszonyt létesítő egyéni és társas vállalkozók gazdasági és szakmai érdekeinek védelmét, feladatainak megvalósításával ellássa, valamint iskolarendszeren kívüli felnőttoktatással és munkaerő közvetítéssel a vállalkozások szakember igényeinek biztosításához hozzájáruljon.

 

Az ALFA KISOSZ Érdekvédő és Képző Egyesület – Alfaképző KISOSZ vezetése a minőségpolitikájában kinyilvánítja a minőség iránti elkötelezettségét. Az intézmény vezetésének feladata, hogy a minőségpolitikában megfogalmazott célok valamennyi munkatárs szemléletében és napi munkájában tudatosuljanak és erről az oktató, nevelő tevékenységen keresztül a képzésben résztvevők és más partnerek egyaránt tudomást szerezzenek
  • Intézményünk a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény szerinti engedély alapján megvalósítandó képzések folytatását tűzte ki célul.
  • A felmerülő piaci igényekhez, támogatási lehetőségekhez rugalmasan alkalmazkodva igyekszünk folyamatosan alakítani képzési kínálatunkat a szigorú jogszabályi és minőségbiztosítási keretek között folytatandó, engedély alapján megvalósuló képzések területén.
  • A szakmai munkánkat minden esetben színvonalas tájékoztatással, minőségi szervezési munkával, igényes infrastrukturális feltételekkel kívánjuk megalapozni.
  • Biztosítani kívánjuk résztvevőink számára a korábban megszerzett tudás mérését, értékelését és beszámítását, továbbá kompetenciáik megújítását és fejlesztését.
  • A tanítási-tanulási folyamatban az adott képzés célcsoportjának leginkább megfelelő képzési módszereket, munkaformákat és teljesítményértékelő rendszereket alkalmazunk, ezáltal növeljük mindenki esélyét az eredményes tanuláshoz.
  • Munkáltatói megrendelések esetén bizalmi kapcsolatot alakítunk ki és tartunk fenn a munkáltatókkal a képzési igények és azok megfelelő teljesítésének kontrollálása érdekében.

A minőségre vonatkozó stratégiánk

Hosszú távú célunk, hogy a régió egyik legismertebb, legjobb szolgáltatásokat nyújtó intézményévé váljunk, és az élvonalbeli pozíciónkat tartósan megőrizzük

Célkitűzésünk, hogy a nálunk tanuló felnőttek elégedettek legyenek szolgáltatásainkkal, igényeiket és elvárásaikat a lehető legteljesebb mértékben kielégítsük, színvonalas képzésekkel elősegítsük eredményes munkavégzésüket, felkészítsük őket a munkaerő-piaci kihívásokra, támogassuk önmegvalósítási törekvéseiket.

A felnőttképzési tevékenységünket a vonatkozó jogszabályi előírások szigorú betartásával végezzük. Minőségirányítási rendszerünk bevezetésével, fenntartásával, szükség esetén módosításával, minden területen a minőségfejlesztés alapciklusát, azaz a tervezés, megvalósítás, ellenőrzés, beavatkozás fázisait alkalmazzuk. Képzéseink minőségét és feltételeinket folyamatosan fejlesztjük annak érdekében, hogy a képzéseinken részt vevő felnőttek mind színvonalasabb szolgáltatásban részesüljenek. A céljainkkal esetlegesen nem összeegyeztethető eredmények jövőbeni javítása érdekében helyesbítő-megelőző intézkedéseket foganatosítunk, cselekvési programot dolgozunk ki.

Intézményünk és az oktatók minőségirányítással kapcsolatos felelőssége
 

A résztvevők kompetenciáinak fejlesztéséhez felkészült oktatói gárdát vonultatunk fel.
 
Oktatóink azzal a felelősségtudattal végzik munkájukat, hogy szakterületükön mindenkor a legjobbat kell nyújtaniuk. Oktatóinknak azonosulniuk kell a minőség iránti elkötelezettségünkkel, ezért megismertetjük velük minőségirányítási rendszerünket, az abban foglaltak betartását tőlük elvárjuk. Oktatóink minősítése során a minőségirányítással kapcsolatos tudatosságukat is vizsgáljuk.
 

A képzésben részt vevő személyek bevonásának módja a minőségirányítás megvalósításába
 

A jogszabályi előírások szerint, a minőségi képzés iránti elkötelezettségünket bizonyítva nagy hangsúlyt helyezünk a résztvevők elégedettségének nyomon követesére. Az eredményeknek a fejlesztésekbe történő visszacsatolásáról gondoskodunk.
 

A minőségpolitika megvalósításának, figyelemmel kisérésének és felülvizsgálatának módja
 

Minőségpolitikánkat és az abban foglaltak megvalósulását minden önértékelés alkalmával felülvizsgáljuk. A Minőségpolitika az intézmény felnőttképző és minőségbiztosítási tevékenységét alapvetően meghatározó dokumentum, megfogalmazása, módosítása, jóváhagyása, hatályba léptetése az intézmény képviseletére jogosult vezető hatáskörébe tartozik.
 

A minőségpolitikánk nyilvánosságát és hozzáférhetőségét az alábbi módon biztosítjuk:

  • Minden ügyfélszolgálati fogadóhelyen, faliújságon jól látható módon kifüggesztjük.
  • A www.alfakepzo.hu honlapon nyilvánosságra hozzuk.
  • Az olvasható hozzáférés mellett ügyintézőink szóbeli tájékoztatást is biztosítanak.
  • Munkatársaink éves oktatásába szervesen beépül.

Hatályba léptetés dátuma: …2021.01.02
 
A Minőségpolitikát jóváhagyta:
………………………………………….
intézményvezető
P. H.
 
Aláírt minőségpolitika 2021.

 

(c) 2013 ALFA KISOSZ Érdekvédő és Képző Egyesület

Felnőttképzési engedély száma: E/2020/000114

Felnőttképzési nyílvántartási száma: B/2020/000193

Magán-munkaerőközvetítő nyilvántartásba vételi szám: 9674-1/2009

 

KAPCSOLAT:

 Kapcsolat

 

 _

_

 ALFA KISOSZ Érdekvédő és Képző Egyesület honlapján indított feliratkozás / regisztrálás / jelentkezés a feliratkozási feltételek elfogadását is jelenti egyben. Azaz, feliratkozással / regisztrálással / jelentkezéssel egyidejűleg hozzájárulásodat adod, hogy ettől a weboldaltól (esetlegesen akár reklámot is tartalmazó) elektronikus levelet fogadj, valamint kijelented, hogy az általad megadott e-mail cím céges használatú. A feliratkozáskor kapott adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik személynek semmilyen körülmények között nem adjuk át. A feliratkozás bármikor egy kattintással megszüntethető a levelek alján található link segítségével. Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-84443/2015.  Szerver üzemeltető: Gedeon Bt

Adatkezelési tájékoztató      Jogi nyilatkozat 

designer: A-TEAM © developer: EXP ©

Kedves Látogatónk, honlapunk oldalai "sütiket" használ! Ez egy háttérprogram, mely kizárólag a felhasználók technikai azonosítására és statisztikai adatok szerzésére szolgál.
Az EU törvények értelmében önnek hozzá kell járulnia a "sütik" használatához. Ide kattintva elolvashatja az adatkezelési tájékoztatónkat!

Nem fogadom el Elfogadom